AmanTop s.r.o. - architektura, pozemní stavby, technika prostředí

ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

 • architektonická studie
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace (ÚR, DSP, DSP...) novostaveb, rekonstrukcí a odstranění staveb včetně všech dotčených profesí
 • autorský dozor při realizaci
 • 3D vizualizace
 • návrh interiérů

  v oblasti
  - výstavby rodinných domů
  - bytových objektů
  - administrativních, obchodních a kulturních objektů
  - průmyslových a zemědělských objektů

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 • jednání s dotčenými úřady, fyzickými a právnickými osobami v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení
 • zajištění územního rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačního rozhodnutí

PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ

 • provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňováníDODÁVKA A MONTÁŽ TČ, ÚT A ZTI
 • montáž tepelných čerpadel
 • montáž zdravotně-technických instalací
 • montáž ústředního vytápění
 • vyvažování tepelných sítí, soustav ústředního vytápění a chlazení, okruhů teplé užitkové vody technologií IMI-internationalprofil
|
služby
|
reference
|
publikace
|
kontakt

Všechna práva vyhrazena © AmanTop s.r.o. 2024